Przejdź do treści

Spotkanie z Burmistrzem

Dzisiaj o godzinie 19 odbyło się spotkanie naszych przedstawicieli z Burmistrzem oraz przedstawicielami Samorządu Mieszkańców.

Trwało blisko 3 godziny. Poniżej przedstawione nasze stanowisko.

Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowne Radne i Szanowni Radni Gminy Stęszew,

dziękując za zaproszenie Samorządu Mieszkańców Stęszewa na spotkanie z władzami naszej Gminy, w dniu 5 listopada 2021 roku pragniemy ponownie wyrazić nasz sprzeciw wobec planów budowy osiedla bloków w Stęszewie przy ul. Trzebawskiej na działce o numerze ewidencyjnym 1681, stanowiącym do niedawna tereny rolne.

Uchwalona zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla działki w Stęszewie, dokonana uchwałą nr VII/53/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 marca 2019 roku, oraz uchwalony w dniu 28 października 2021 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki 1681 w Stęszewie, obręb Stęszew wytworzyły nową negatywną sytuację na całym obszarze, zwanym od niedawna, nieco pogardliwie „za torami”..

Zwracamy uwagę, że obecnie na osiedlu jest około 150 domów, 600 mieszkańców i 225 samochodów.

Realizacja inwestycji budowlanej ukierunkowanej na około 240 nowych mieszkań, 1000 nowych mieszkańców i 360 kolejnych samochodów przy niezmienionej od lat i nieplanowej w przyszłości do zmiany sieci dróg składającej się z jednej ulicy dojazdowej – Trzebawskiej, a następnie ulicy Mosińskiej i ulicy Poznańskiej, przedzielonych jeszcze przejazdem kolejowym, za którym zlokalizowano olbrzymi parking przygotowany pod potrzeby kolei aglomeracyjnej, spowoduje ogromny chaos komunikacyjny.

Dodatkowo na każdym z osiedli „za torami” jedynie jedna ulica posiada chodnik (odpowiednio Trzebawska i Mosińska), który dodatkowo na znacznej części ulicy Trzebawskiej, wyremontowanej niedawno, na wysokości od przejazdu kolejowego do bramy betoniarni jest bardzo wąski. Droga ta używana jest często przez dzieci uczestniczące w zajęciach sportowych na boisku KS Lipno Stęszew i już obecnie jest skrajnie niebezpieczna, w obszarze wąskiego chodnika na łuku drogi na wysokości budynków kolejowych. Ulica Trzebawska obsługuje również znaczny ruch pojazdów dostawczych i ciężarowych do zlokalizowanych tam zakładów pracy.

Planowane osiedle zwiększy populację Stęszewa o około 1/6, będąc położone na obszarze raptem około 2 hektarów i obsługiwane komunikacyjnie z jednej ulicy.

Dodatkowo – obawiamy się pogorszenia warunków publicznego dostępu nad jezioro Lipno (zamknięcie wejścia bocznego oraz zajęcie parkingu przy wejściu przez mieszkańców bloków oraz klientów licznych lokali usługowo – handlowych a nadto ograniczeń w funkcjonowaniu Klubu Sportowego Lipno Stęszew, z uwagi na odległość około 65 metrów od linii bocznej boiska głównego do granicy najbliższych planowanych budynków i związany z tym potencjalny sprzeciw mieszkańców bloków wobec hałasu i mocnego sztucznego oświetlenia.

Ubolewamy nad potencjalnymi szkodami przyrodniczymi związanymi z degradacją cennych przyrodniczo terenów wykorzystywanych przez mieszkańców Stęszewa i Witobla jako tereny rekreacyjne, a ponadto obawiamy się dalszej zabudowy pól z prawej strony ulicy Trzebawskiej, tym bardziej, że pola wzdłuż linii lasu i drogi polnej do Witobla, jak wynika z danych dostępnych w Geoportalu, zostały już podzielone na mniejsze działki, co prowokuje do stawiania pytań, czy nie zostaną w przyszłości również zabudowane – bez jakiejkolwiek zmianie w infrastrukturze drogowej, a ich zabudowa nie będzie się opierała na blokach.

Nie sprzeciwiamy się rozwojowi Gminy Stęszew, zwłaszcza w aspekcie budowy nowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, a jedynie niekorzystnym decyzjom lokalizującym zabudowę w terenie do tego nieadekwatnym. Na terenie gminy znajduje się wiele niezabudowanych nieruchomości, również prywatnych, dalece lepiej skomunikowanych, nie dewastujących przyrody a co za tym idzie nadających się do zabudowy, bez utrudniania życia sąsiadom.

Wreszcie obawiamy się czy gmina tak znaczącym wydatkom podoła finansowo, nawet jeśli uda się uzyskać do nich dofinansowanie.

Domagamy się:
• zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla działki 1681 i przywrócenie jej funkcji rolniczej, ewentualnie zabudowy stanowiącej kontynuację istniejącej na sąsiednich osiedlach tj. zabudowy jednorodzinnej,
• jednoznacznej i definitywnej ochrony terenów zielonych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego,
• jasnej, przejrzystej i ukierunkowuj na dialog z mieszkańcami polityki przestrzennej całej gminy, w szczególności obowiązkowych konsultacji, w formie spotkań z odpowiednią otoczką informacyjną (Wieści Stęszewskie, strona internetowa Gminy Stęszew, strona gminy na portalu Facebook, ogłoszenia w obszarach objętych placami planistycznymi, a nie tylko informacje w Biuletynie Informacji Publicznej) szczególnie w zakresie w jakim planowane inwestycje, również inwestorów prywatnych, dotyczą realizacji znacznych pod względem powierzchni mieszkaniowej lub usługowej obiektów.

Głęboko wierzymy, że nasze postulaty, niewielkie przecież, są możliwe do spełnienia. Pozostajemy otwarci na współpracę z wszystkimi, którzy zechcą przyjąć naszą pomoc.

źródło: Echa Stęszewa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close