O działce

Teren znajduje się w Stęszewie, w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego (tuż przy jego granicy) i Obszaru Natura 2000 – Ostoja Wielkopolska. Obszar jest częścią korytarza ekologicznego Wypalanki – Trzcielińskie Bagno – Jezioro Lipno, który łączy ze sobą dwie części Parku.

Działka 1681 spełnia idealną formę buforu między obszarem najwyższej ochrony przyrody a częścią miejską. Na poniższych mapach zobrazowane zostało strategiczne położenie bufora względem form ochrony przyrody.

Mapa terenu (http://google.pl/maps)
Wielkopolski Park Narodowy i jego otulina (http://geoserwis.gdos.gov.pl/)
Natura 2000 – obszary ptasie (http://geoserwis.gdos.gov.pl/)
Natura 2000 – obszary siedliskowe (http://geoserwis.gdos.gov.pl/)